PH7 > Home > Privacy

Privacy Statement

PH7 makelaardij

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van PH7 makelaardij. In deze verklaring verschaft PH7 makelaardij informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en website van PH7 makelaardij. PH7 makelaardij gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die PH7 makelaardij verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een profiel, afnemen van onze diensten en/of producten en/of het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan PH7 makelaardij om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. PH7 makelaardij is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende site te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens
PH7 makelaardij, gevestigd aan de Moerbeistraat 92, 9408 BC Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65089219, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
PH7 makelaardij
Moerbeistraat 92
9408 BC Assen
http://www.ph7.nu
info@ph7.nu
0592-460656

Persoonsgegevens die wij verwerken
PH7 makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Verzoek om contact, het maken van een afspraak:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
- Website- / App- / Systeem bezoekers:
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres (alleen na akkoord cookie melding)
 • Cookies (zie paragraaf ‘Cookies die wij gebruiken’)
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, inhoud)
- U geeft een opdracht voor een (gevalideert) taxatierapport:
 • Het huisnummer + toevoeging van het te taxeren object
 • De straat van het te taxeren object
 • De plaats van het te taxeren object
 • Of er sprake is van nieuwbouw
 • Het doel van de taxatie
 • Wie de eventuele geldverstrekker is
 • Wie de referentie is van de (geldverstrekker)
 • De sleutelhouder van het te taxeren object.
 • Telefoonnummer(s) van uzelf en/of degene(n) waarmee in het kader van de taxatie contact kan worden gezocht.
 • overige informatie die u aan ons verstrekt
- U verkoopt of verhuurt uw object:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt
- U bent op zoek naar een ander object:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt
- U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van PH7 makelaardij:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan ons verstrekt
Waar gebruikt PH7 makelaardij deze gegevens voor?

- U geeft een opdracht voor een (gevalideert) taxatierapport:
PH7 makelaardij gebruikt deze gegevens om de taxatieopdracht die u heeft gegeven conform EVS voorwaarden uit te voeren en voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.

- U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object:
PH7 makelaardij gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van PH7 makelaardij of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat PH7 makelaardij de dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van PH7 makelaardij; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.
- U bent op zoek naar een ander object:
Wanneer u PH7 makelaardij inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • om informatie toe te sturen omtrent andere objecten om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport
- U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van PH7 makelaardij:
PH7 makelaardij gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen.
Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [emailadres], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
PH7 makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
PH7 makelaardij analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat PH7 makelaardij de bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan PH7 makelaardij is een wettelijke voorwaarde om een overeenkomst met PH7 makelaardij te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt, is het helaas niet mogelijk om een overeenkomst met PH7 makelaardij aan te gaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
PH7 makelaardij neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PH7 makelaardij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PH7 makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van:
- Persoonsgegevens: 7 jaar op grond van belastingwetgeving
- Taxatierapporten en bijlagen: 7 jaar op grond van voldoen aan vigerende wetgeving
- Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn: 2 jaar zodat we eventuele gegevens kunnen terugvinden.

PH7 makelaardij kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van PH7 makelaardij verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden
PH7 makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PH7 makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt PH7 makelaardij uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PH7 makelaardij maat op haar website gebruik van functionele cookies, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PH7 makelaardij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

PH7 makelaardij maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze AdWords advertenties bij de Google zoekresultaten zijn en hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe uw IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics nalezen. PH7 makelaardij heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan PH7 makelaardij te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. PH7 makelaardij heeft hier geen enkele invloed op.

U kunt zich afmelden voor onze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PH7 makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ph7.nu

Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. PH7 makelaardij zal bij doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PH7 makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ph7.nu Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

PH7 makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons