Vanaf vrijdag 31 maart 2017 om 12.00 uur wordt schade als gevolg van aardbevingen op een nieuwe manier afgehandeld. Na het bekendmaken van de resultaten van het buitengebied, heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aangekondigd dat per direct voor álle nieuwe schademeldingen een nieuwe methodiek gaat gelden. Deze methodiek wordt onder regie van de NCG uitgewerkt in een nieuw protocol. De NCG heeft bepaald dat deze manier van schade afhandelen vanaf vrijdag 31 maart 2017 om 12.00 uur wordt toegepast op alle nieuwe schademeldingen.

Wat betekent dat voor u, als u in Groningen woont.

Bestaande schademelding: Voor alle schademeldingen die zijn gedaan vóór 31 maart 2017 om 12.00 uur verandert niets. Uw schademelding wordt afgehandeld volgens het toen geldende protocol.

Nieuwe schademelding:
De NCG heeft bepaald dat nieuwe schademeldingen worden afgehandeld volgens een nieuwe methodiek. Dit geldt dus voor alle schademeldingen die binnenkomen ná vrijdag 31 maart 2017 om 12.00 uur. Vanaf deze datum is ook geen sprake meer van een binnen- of buitengebied. Iedereen die denkt mijnbouwschade als gevolg van de gaswinning te hebben opgelopen, kan deze melden bij Centrum Veilig Wonen (CVW).

Al deze schademeldingen zullen worden afgehandeld volgens het nieuwe schadeprotocol dat wordt ontwikkeld onder regie van de NCG en dat op 1 juli 2017 klaar moet zijn. Voor alle schademeldingen vanaf 31 maart 2017 12.00 uur geldt dat zij uiterlijk vanaf 1 juli worden geïnspecteerd. ( bron: CvW 2017, foto PH7 makelaardij)


Facebook LinkedIn Twitter Share on Google+