Assen. De (hernieuwde) gaswinning in de velden Eleveld en Vries-Zuid bij Assen kan leiden tot aardbevingen. Het Staatstoezicht op de Mijnen zegt dat de NAM aanvullende maatregelen moet nemen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil de gaswinningen in het veld Vries-Zuid, dat zich deel onder de Asser woonwijk Marsdijk en het dorp Loon bevindt, opnieuw opstarten. Uit een proefboring eind vorig jaar bleek er nog een winbare hoeveelheid van 0,4 miljard kubieke meter aardgas in te zitten. Voor het veld Eleveld bestaat ook het voornemen om nog veel gas te winnen. Eleveld is al jaren in productie.
Er zijn in die regio totaal 46 bevingen vastgesteld. De zwaarste daarvan werd in de omgeving duidelijk gevoeld en heeft ook tot schade meldingen geleid. Ook in Vries-Zuid zijn bevingen geweest, iets minder krachtig dan in Eleveld.
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt vast dat de grondbewegingen aan het oppervlak in de omgeving van de bevende velden nu nog niet worden geregistreerd. Hetzelfde geldt voor de schade aan bouwwerken. De NAM moet, zo adviseert het SodM, bij Eleveld en Vries-Zuid de ontwikkelingen beter in de gaten houden door versnellingsmeters te plaatsen. Verder moet een zogenoemde risicobeheerssysteem worden ingevoerd.
De NAM kan, staat in het advies van Staatstoezicht over het gaswinningsplan Westerveld, waarin naast Eleveld en Vries-Zuid bijvoorbeeld ook Witten en Assen-Zuid vallen, de kans op schade aan de bebouwing niet uitsluiten. In het ernstigste geval kan lichte tot matige schade aan gebouwen ontstaan.
De uitkomsten van het onderzoek baren burgemeester en wethouders van Assen zorg, zo staat in een voorstel aan de gemeenteraad. In de nieuwe Mijnbouwwet, die volgend jaar van kracht wordt, krijgen lokale overheden formeel adviesrecht over een winningsplan. Tot dat moment kan de gemeente al wel meepraten over Vries-Zuid.
Veel hoop dat het adviesrecht veel uithaalt, heeft het college vooralsnog niet. Het is aan de minister hoe hij met adviezen van lokale overheden omgaat in zijn afwegingen. (bron: Dagblad van het Noorden, Henk Wollerich, foto PH7 makelaardij

Facebook LinkedIn Twitter Share on Google+