PH7 > Home > Disclaimer

Disclaimer

PH7 makelaardij

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. PH7 makelaardij sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website van PH7 makelaardij, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van PH7 makelaardij te kunnen raadplegen. PH7 makelaardij is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van PH7 makelaardij is verkregen.
PH7 makelaardij aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op de website van PH7 makelaardij wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de website van PH7 makelaardij.

Intellectuele eigendomsrechten
PH7 makelaardij behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website en de via zijn website te leveren producten en of diensten. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PH7 makelaardij de informatie en/of de huisstijl te kopiƫren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst in de website van PH7 makelaardij mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

E-mail
Een e-mail bericht van PH7 makelaardij kan vertrouwelijk zijn. Het bekend maken, kopiƫren en verspreiden van een bericht dat niet voor u bestemd is, is niet toegestaan. Als u een e-mail bericht van PH7 makelaardij per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender te informeren en het bericht direct te vernietigen. PH7 makelaardij sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mail niet correct of onvolledig is, niet tijdig overkomt of indien schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Op al onze leveringen en aanbiedingen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

E-mail communications are not secure and therefore neither the sender nor PH7 makelaardij accept any legal responsibility for the content of their e-mail messages. The message is intended for the adressee only and its contents are confidential. If you have received message(s) in error notify the sender. Thank you.