Philip Hommes 03-02-2017
8434 favorite favorites
bookmark bookmark

In deze video vertel ik u wat u in mijn visie als woning eigenaar moet doen als u te maken heeft met gaswinning in je nabije omgeving of onder uw woning. Waardoor u dus te maken kunt krijgen met schade door gaswinning.

Mijn advies: regel uw zaken goed voordat u te maken krijgt met schade door aardbevingsgeweld. Laat een statustaxatie vooraf maken en regel een goede rechtsbijstandverzekering. Laat direct na de aardbeving uw eigen schade-expert langs komen om voor uw situatie zaken vast te leggen. Vervolgens meld u de schade bij de NAM en sturen zij voor hun belangen hun eigen schade-expert naar u toe. Zorg voor u zelf, de NAM zorgt ook voor zichzelf.

Uw huis aardbevingsbestendig maken is eigenlijk geen optie, want tenzij deze als nieuwbouw al is aangepast is het een kostbaar verhaal. Wat kunt u dan wel doen? Zorg dat u goed geïnformeerd bent over de situatie in uw omgeving en bezoek de informatieavonden als die worden aangeboden. Blijf dan kritisch over de informatie die u krijgt en stel uw vragen aan de gemeente, NAM. Zorg dat u een rechtsbijstandsverzekering neemt waarin een conflict over aardbevingsschade gedekt is. Zorg voor goede bewijzen wat betreft de staat van uw woning door experts in een rapport zijn weer gegeven. Laat dus een statustaxatie, oftewel een nulmeting van uw woning maken door een gecertificeerd taxateur of een bouwkundig rapport als u net een woning gekocht hebt.

Wat betreft de kosten van de statustaxatie en het eerste eigen rapport van een schade-expert, die kunt u volgens advocaten meenemen in een procedure. Ik hoor mensen moord en brand schreeuwen en geen kosten willen maken voor hun eigen gelijk. Eigenlijk vraag ik alleen om het goede verstand te gebruiken en uw verantwoordelijkheid te nemen om zelf zaken te regelen en zeker niet af te wachten.
Maar men luistert niet naar adviezen en komt dan gemakkelijk in de problemen.

Facebook LinkedIn Twitter Share on Google+