Philip Hommes 16-01-2017
4510 favorite favorites
bookmark bookmark

Beste Assenaren,

Vandaag richt ik mijn aandacht geheel op u. Dit omdat er de afgelopen week en deze week weer veel informatie beschikbaar is gekomen over de gaswinning onder Assen. Op donderdag heeft de gemeenteraad haar advies aan minister Kamp vastgesteld en ook ter inzage voor alle Assenaren beschikbaar gemaakt. Je kunt deze bekijken op de site van de gemeente onder kopje gemeenteraad, uitzendingen, raadsvergadering 12 januari 2017. En het leuke is dat u ook nog even terug kunt zien hoe een raadsvergadering verloopt omdat de video ook opstart, maar dat terzijde. Onder punt 6, Advies aan minister van EZ m.b.t. gaswinning Assen. Achterliggende stukken. Het is belangrijk dat u deze drie stukken goed leest, maar vooral de rapportage van 21 december 2016. Het is misschien een taai stukje tekst, maar alles over de gaswinning onder Assen komt voorbij. Nou ja, behalve dan dat de NAM de dag na deze vergadering aangeeft al te gaan beginnen met de gaswinning uit put Vries-10. Om economische redenen en omdat zij volgens de brief van de minister van 22 november 2016 toestemming hebben om hier gas te gaan winnen. (ook te vinden op de site van de gemeente onder ingekomen stukken) Vervolgens hebt u mogelijke vragen paraat als u de bijeenkomst van de NAM gaat bezoeken in Marsdijk, wijkcentrum de Dissel, op 17 januari 2017. Aanmelden is noodzakelijk en kan via het e-mailadres op de Facebooksite van de NAM of via het mailadres in de uitnodigingsbrief (als u die ontvangen hebt tenminste). Tijdens het half uur dat de NAM u gaat voorlichten over de wijze waarop het gas naar de installatie toestroomt en waar aardgas voor gebruikt wordt is er vast wel ruimte om u vragen te stellen of uw zorgen te delen, zo u die hebt over de aardgaswinning in dit gasveld en de kans op aardbevingen en de afhandeling van eventuele schade. Waarom zou u hier heen moeten gaan? Omdat naar mijn mening goed geïnformeerde mensen minder bezorgd zijn en betere keuzes kunnen maken als het gaat over hun eigen leefgebied en hun eigendommen zoals vastgoed. Dus bij deze roep ik u op om de kansen om goed geïnformeerd te raken niet voorbij laat gaan. Begin vanavond met lezen en bezoek morgen de bijeenkomsten van de NAM.

Facebook LinkedIn Twitter Share on Google+