Philip Hommes 29-11-2016
10595 favorite favorites
bookmark bookmark

In deze video geef ik mijn visie op de rol die de gemeente in deze gebieden kan vervullen tegen over de NAM/en de landelijke overheid waarbij ze in elk geval opkomen voor hun burgers. Ik bespreek de rol van de gemeente als toezichthouder en geef aan welke belangrijke afspraken de gemeente wat mij betreft zou moeten maken met de NAM of andere partijen die aardgas winnen. Geen enkele burger van de gemeente of instelling mag buiten een schaderegeling vallen. Er moeten ook goede afspraken komen over schaderegelingen voor cultureel erfgoed binnen de gemeente en openbare gebouwen. Een Nieuwe Kolk of het Museum mogen geen problemen krijgen met de afhandeling van eventuele schade. Ook scholen moeten goed bekeken worden. En natuurlijk in het geval van bijvoorbeeld gemeente Assen de nieuwe tunnel van de Florijn As of het ziekenhuis. Maar ook afspraken tussen gemeenten komen aan de orde.

Daarnaast geef ik aan waar de focus van de gemeente niet zou moeten liggen. Met te bepalen wie bijvoorbeeld de kosten van een statustaxatie moet betalen of een eigen schade-expert die niet via de NAM komt. Want dit soort kosten kunnen tijdens een procedure worden opgevoerd als gemaakte kosten net als advocaat kosten. Dit is in mijn ogen een verkeerde focus en leidt af van de werkelijke zaken die de gemeente voor de burgers moet regelen. De gemeente moet dit niet laten verzanden in een politiek spelletje tussen diverse politieke partijen. Het is een overstijgend probleem dat zeker niet af mag hangen van gemeentelijke of landelijke verkiezingen. Dan is uiteindelijk de burger de dupe. Afspraken met de NAM moeten dit soort zaken overstijgen.


Natuurlijk kunt u nog meer informatie vinden op http://www.ph7.nu/statustaxatie.html

Facebook: https://www.facebook.com/ph7.makelaardij/
Twitter: @PH7makelaardij
Website: http://www.ph7.nu

Facebook LinkedIn Twitter Share on Google+